Home » Despre noi » Activități și beneficiari

Activități și beneficiari

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Activitățile Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

Informarea, orientarea și consilierea studenţilor şi a elevilor din anii terminali de liceu prin următoarele servicii:

 • Consiliere educaţională și vocaţională;
 • Consiliere și evaluare psihologică,
 • Consiliere în carieră;
 • Elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii.

Acţiuni legate de creșterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor și absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:

 • Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
 • Organizarea de prezentări de companii,
 • Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenților;
 • Realizarea de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea studenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
 • Elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
 • Participări la activităţi organizate de către Asociaţiile Alumni din ULBS.

Beneficiarii servicilor Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 • Studenţii Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), cetăţeni români şi cetăţeni ai altor state, la învăţământul universitar, ciclul licenţă / master / doctorat, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă / învăţământ la distanţă (IFR/ID), şcolarizaţi în regim fără taxă sau cu taxă:
 • Elevii din anii terminali de liceu;
 • Absolvenţii Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS).