Home » Despre noi » Misiune și obiective

Misiune și obiective

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră este de a oferi informare, orientare și consiliere studenţilor ULBS, absolvenţilor proprii şi elevilor din anii terminali de liceu, de a dezvolta relaţii funcţionale cu facultăţile şi departamentele din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi relaţii de colaborare cu centre similare din alte universităţi, AJOFM-uri, angajatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate şi de a dezvolta parteneriate cu unităţi de învăţământ preuniversitar.

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră vizează atingerea următoarelor obiective:

  • Orientarea și consilierea studenţilor şi elevilor astfel încât aceștia să fie capabili să își poată planifica și gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
  • Participarea la reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale, de orientare în carieră precum și de adaptarea la mediul universitar,
  • Facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile și provocările reale ale pieţei muncii;
  • Creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.