Home » Despre noi » Structura și echipa

Structura și echipa

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Centrul Consiliere şi Orientare în Carieră este structurat pe trei birouri respectiv: Biroul Orientare în Carieră al Studenţilor, Biroul Consiliere Psihologică, Biroul Alumni.

Centrul este subordonat academic Senatului, și administrativ Rectorului Universităţii ’Lucian Blaga” din Sibiu, prin Prorector cu Activităţi Studenţeşti și este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administratie.

Centrul are în componenţă psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Educaţională, consiliere școlară și vocaţională, psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Clinică și Psihoterapie, sociologi, consilieri de carieră, cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor și absolvenţilor.

Director centru

Conf. univ. dr. Blanca Giorgiana GRAMA

Atribuţii delegate:

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: blanca.grama@ulbsibiu.ro

Secretar

Vanina SZOKE

Atribuţii delegate:

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: vanina.szoke@ulbsibiu.ro

Psiholog

Cristina MOGOȘANU

Atribuţii delegate:

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro

Psiholog

Andreea TATOIU

Atribuţii delegate:

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: andreea.tatoiu@ulbsibiu.ro