Home » Proiecte

Proiecte

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Proiecte europene implemetate :

  1. “Stagiile de practică-coordonate în dezvoltarea profesională a studenţilor”, ID proiect 19312
  2. “Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă” POSDRU/22/2.1/G/30859
  3. “Promovarea antreprenoriatului în mediul universitar” POSDRU/18/1.2/G/40990
  4. “Studentul consiliat – excelent viitor angajat” – POSDRU/160/2.1/S/138850