Home » Servicii » Dezvoltare personală » Consiliere psihologică

Consiliere psihologică

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Consilierea psihologică se referă la o relație de ajutor pe care o persoană specializată îl oferă persoanei care solicită asistarea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Relația psiholog- beneficiar este o relație de alianță și colaborare reciprocă, bazată pe confidențialitate, acceptare necondiționată, empatie, responsabilitate.

Serviciul consiliere psihologică se acordă persoanei care solicită acest gen de intervenție, care a luat la cunoștință care sunt termenii relației de colaborare (obligații, drepturi, metode și tehnici folosite, frecvența și durata întâlnirilor, obiective stabilite) și care își exprimă consimțământul în scris pentru participarea la consiliere.

Persoana care solicită consiliere psihologică dorește de obicei ajutor pentru gestionarea optimă a situațiilor din viața reală sau pentru înțelegerea propriei persoane (emoții, gânduri, comportamente). Psihologul, prin intermediul tehnicilor specifice consilierii, asistă persoana în înțelegerea, atribuirea și integrarea de noi semnificații, elaborarea de alternative comportamentale, exersarea unor roluri, valorizarea potențialului propriu.

Consilierea psihologică, alături de psihoterapie sau alte tratamente psihosociale sunt alternative de tratament în cazul problemelor de sănătate mintală. Sănătatea mintală este la fel de importantă ca și sănătatea fizică si presupune mai mult decât absența unei tulburări mintale. Sănătatea mintală poate fi definită ca o stare de bine cu care individul funcționează eficient și poate aduce contribuții în comunitatea în care trăiește. Sănătatea mintală înseamnă emoții pozitive, satisfacție, mulțumire, armonizare a conținuturilor interne pentru a face față cerințelor vieții.