Home » Despre noi » Structura și echipa

Structura și echipa

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Centrul de Servicii Intergrate pentru Studenti SmartHub este structurat pe trei birouri respectiv: Biroul ALUMNI, Biroul de consiliere psihologică și consiliere în carieră, Centrul de Învățare.

Centrul este subordonat academic Senatului, și administrativ Rectorului Universităţii ’Lucian Blaga” din Sibiu, prin Prorectorul Studenți și Relația cu Comunitatea și este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administratie.

Centrul are în componenţă psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Educaţională, consiliere școlară și vocaţională, psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Clinică și Psihoterapie, sociologi, consilieri de carieră, cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor și absolvenţilor.

Director centru

Conf. univ.. dr. habil. , psih. Marius MILCU

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: marius.milcu@ulbsibiu.ro

 

Secretar

Vanina SZOKE

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: vanina.szoke@ulbsibiu.ro

Psiholog

Cristina MOGOȘANU

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro

Psiholog

Andreea TATOIU

Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: andreea.tatoiu@ulbsibiu.ro